Spolupracujeme s :

Pivot a.s.

Hlavním zaměřením společnosti PIVOT, a.s. je vývoj nových povlakovacích technologií a výroba PVD povlakovacích zařízení a jejich příslušenství. Vlastní zkušený vývojový tým doplněný o odborníky z mateřských společností PLATIT AG a SHM, s.r.o. stojí v čele vývoje nanokompozitních a nanostrukturovaných vrstev ve světě. Nová povlakovací zařízení a technologie představují současnou světovou špičku.  

 

 


SHM, s.r.o.
SHM, s.r.o.
nabízí komplexní servis v oblasti přípravy PVD povlaků. Unikátní sortiment velmi tvrdých a kluzných povlaků zahrnuje nejmodernější nanokompozitní povlaky na bázi TiAlSiN a CrAlSiN.
SHM, s.r.o. patří díky vlastní patentované technologii a zkušenostem k absolutní světové špičce v oboru přípravy PVD povlaků.

 

 

 


Generi, s.r.o.
Firma GENERI, s.r.o. je český specialista na nevýbušná elektrická zařízení. Provádí opravy a poradenství v oblasti nevýbušných zařízení. Vyrábí průmyslová elektrická zařízení, svítidla–nevýbušná i průmyslová, nevýbušné zásuvky, vidlice, topné kabely, doprovodné topné systémy, ohřívače-nevýbušné i průmyslové, ochranné skříně a ohřevy pro měření a regulaci.

 

 


Bonar, a.s.
Bonar, a.s.
- výrobce destiček z kubického nitridu bóru technologií vysokotlaké syntézy.
Vyrábí destičky z BORONIDu - destičky kruhové, čterec, trojúhelník a kosočtverec.

 

 

 


Pars nova a.s.
Počátky privátního vlastnictví Pars nova sahají do roku 1993, kdy proběhla privatizace bývalých státních Železničních opraven a strojíren v Šumperku. Vznikla tak společnost Pars DMN, s.r.o. Šumperk, která byla v roce 2000 transformována na Pars nova a.s. Společnost navázala na více než půl století dlouhou tradici železničních opraven v Šumperku.
V březnu 2008 byla Pars nova a.s. začleněna do skupiny TRANSPORTATION akciové společnosti ŠKODA HOLDING.

 

 


Plast Produkt, spol. s r.o.
Program společnosti Plast Produkt spol. s r.o. je založen na výrobě atypických plastových výrobků a zařízení - samonosné celoplastové zásobníky, jímky a nádrže, odsávací potrubí, násypky, koše a další široká paleta speciálních produktů na zakázku.
K hlavním výhodám patří 100% těsnost, lehká manipulace, urychlení stavebních prací a široké použití, zejména ve stavebnictví, chemickém a potravinářskémprůmyslu.